"ausweisen" auf Bulgarisch


Deutsch
Bulgarisch
ausweisenекстрадирам

Beispieltexte mit "ausweisen"

ausweisen.Във всички документи, които се отнасят до този текст, се отбелязва, че становището е обект на неотложна процедура.
ausweisen.ежемесечно информация ценна книга по ценна книга, която разграничава поотделно всички акции/дялови единици, емитирани от инвестиционните фондове.

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Ausgabe von BlankoausweisenПредоставяне на бланки на идентификационни документи
dieses Land als Land ausweisen, das nicht nachhaltigen Fischfang zulässt;определяне на съответната държава като държава, позволяваща неустойчив риболов;
ausweisen;определяне, когато е необходимо, на конкретните риболовни кораби или флоти на съответната държава, за които са приложими определени мерки;
ausweisen, die mit Immobiliensicherheiten besichert sind.За нефинансови предприятия и домакинства се изискват допълнителните позиции „в т.ч.“ с цел идентифициране на кредитите, обезпечени с недвижим имот.