"Wasserkraft" auf Bulgarisch


Deutsch
Bulgarisch
Wasserkraftхидравлична енергия
Wasserkraftхидроенергия

Beispieltexte mit "Wasserkraft"

Wasserkraftpotenzial (HydroPotentialValue): Typen potenzieller Energie aus Wasserkraft.воден потенциал (HydroPotentialValue): типове потенциална водна енергия,

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Wasserkraftwerken.Потенциална и кинетична енергия на водата, преобразувана в електричество във водноелектрически централи.
Wasserkraftwerksbetreiber.В тази връзка общината има право да получава от концесионерите всяка година определено количество от т.нар. „концесионна електроенергия“ за експлоатацията на водния пад.
Wasserkraftressourcen.Разположена на място, на което в езерото Heddalsvatnet се вливат две реки, общината разполага със значителни водноенергийни ресурси на своята територия.