"Oulu" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

OuluОулу

Beispieltexte mit "Oulu"

Bottnischer Korridor: Luleå – OuluКоридорът на Ботническия залив: Лулео – Оулу