"Kupfer" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Kupferмед /метал/
Kupferмед

Beispieltexte mit "Kupfer"

Kupfer von 20 GHT bis 35 GHT und20 % или повече, но не повече от 35 % мед и
Ketten und Teile davon aus KupferВериги, верижки и части за тях, от мед
Federn und Federblätter, aus Eisen oder Stahl; Federn aus KupferПружини, ресори и техните листове от желязо или стомана; пружини от мед
Sanitär-, Hygiene- oder Toilettenartikel und deren Teile aus KupferХигиенни или тоалетни изделия и части за тях, от мед
Rohre, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücke, aus KupferТръби и фитинги за тях, от мед
Ketten (ohne Gelenkketten) und Teile dafür, aus Eisen, Stahl oder KupferВериги, верижки и техните части (без веригите с шарнирно свързване)
Unterlegscheiben, Niete, Splinte, Keile und ähnliche Waren, ohne Gewinde, aus KupferШайби, нитове, щифтове, шпонки и подобни изделия без резба,от мед
Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), aus KupferПринадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи), от мед
Wasserlösliches Kupfer (Cu), falls vorhandenВодоразтворима мед (Сu), ако присъства
auf einer Unterlage aus Kupfer oder Aluminiumмонтирани върху подложка от мед или алуминий
andere Metalle als Kupfer und Kupferlegierungen;метали, различни от мед и медни сплави,
Laminatfolie aus Grafit und Kupfer in Rollen, mitРулон от ламинатно фолио от графит и мед със:
Federn aus Kupfer oder Kupferlegierungen) (ohne Uhrfedern)Пружини и ресори от мед (включително медни сплави) (без тези за часовници)
Chloridoxide und Chloridhydroxide von Kupfer und anderen MetallenОксихлориди и хидроксихлориди от мед и други метали
Raffiniertes Kupfer und Kupferlegierungen, in Rohform; KupfervorlegierungenРафинирана мед и медни сплави, необработени; матерни медни сплави

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Kupfergehalt des Profilelements.Съдържание на мед в профилния елемент.
Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat, Kupfer(II)-carbonat, Di-Kupferchlorid-tri-Hydroxidмеден сулфат пентахидрат; меден карбонат; димеден хлорид трихидроксид;
Ameisensäure, Kupfer-Nickel-Salz [3]Мравчена киселина, медно-никелова сол; [3]
Erzeuger/Einführer des Kupferschrotts:Производител/вносител на медния скрап:
Zinkoxid, Mangan(II)-oxid, Kupfer(II)-oxidцинков оксид; манганов оксид; меден оксид.
Mangan(II)-oxid, Eisencarbonat, Kupfer(II)-carbonatманганов оксид, железен карбонат, меден карбонат.
Kupferchlorophyll a: C55H72Cu N4O5Меден хлорофил a: C55H72Cu N4O5
Kupferkorrosion bei 50 °C, 3 StundenМедна корозия 3 часа, 50 °C
Kupfergehalt des abgeleiteten Bodenobjektes.Съдържание на мед в получения от почвата обект.
Kupferhaltige Komplexe der Chlorophylle und ChlorophyllineМедни комплекси на хлорофили и хлорофилини
Kupfermatte; Zementkupfer (gefälltes Kupfer) (ohne Kupferpulver)Меден камък; циментна мед (медна утайка) (без прах от мед)
Kupfer(II)-oxid, Mangan(II)-oxid, Zinkoxid und Mangan(II)-sulfat-Monohydratмеден оксид, манганов оксид, цинков оксид и манганов сулфат монохидрат.
Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat, Kupfer(II)-carbonat, Di-Kupferchlorid-tri-Hydroxid, Eisencarbonatмеден сулфат пентахидрат; меден карбонат; димеден хлорид трихидроксид; железен карбонат;
Gewebe, Gitter, Geflechte, aus Eisen-, Stahl- oder Kupferdraht; Streckbleche und -bänder, aus Eisen, Stahl oder KupferМетални платна, мрежи и решетки от желязна, стоманена или медна тел; разтеглени ламарини и ленти от желязо, стомана или мед
Nichtelektrische Back-, Brat-, Grill-, Kochgeräte und Warmhalteplatten, für den Haushalt, aus Eisen, Stahl oder KupferНеелектрически битови уреди за готвене или за затопляне на ястия, от желязо, стомана или мед
Hauptfarbstoffe sind die Kupferphaeophytine.Основните оцветители са медните феофитини.
insgesamt mindestens 10 % KupferchlorophylleОбщото съдържание на медни хлорофили е не по-малко от 10 %
höchstens 8,0 % der Kupferphaeophytine insgesamtНе повече от 8,0 % от общо всички медни феофитини
höchstens 8,0 % der Kupferchlorophylline insgesamtНе повече от 8,0 % от общо всички медни хлорофилини
Begrenzung des Kupfereintrags über die BrennstoffeОграничаване на въвеждането на мед чрез горивото
einem Messingventilkörper mit Ventilschieber und Kupferanschlüssenмесингов корпус на вентила, включващ шибърна пластина и медни накрайници
andere Kupferlegierungen (ausgenommen Kupfervorlegierungen der Position 7405)Други сплави на медта (с изключение на матерните сплави от № 7405)