"Beleuchtung" auf Bulgarisch


Deutsch
Bulgarisch
Beleuchtungосветление

Beispieltexte mit "Beleuchtung"

Elektrische Beleuchtung für WeihnachtsbäumeЕлектрически гирлянди за новогодишни елхи
Anwendungen, bei denen der primäre Zweck des Lichts nicht die Beleuchtung ist, wieприложения, при които основната цел на светлината не е осветление, като например:
eine Möglichkeit, interne nicht-NVIS-kompatible Beleuchtung zu entfernen oder auszuschalten.средство за отстраняване или изключване на вътрешно осветление, несъвместимо с NVIS.
einer über die elektrische Anlage des Flugzeugs versorgten Beleuchtung für alle Fluggasträume;осветление, захранвано от електрическата система на самолета и осигуряващо осветеност във всички пътнически салони;
einer über die elektrische Anlage des Flugzeugs versorgten Beleuchtung für alle Fluggasträume undосветление, захранвано от самолетната електрическа система и осигуряващо осветеност във всички пътнически салони; и
Die Straße ist mit fest installierter Beleuchtung ausgestattet, Fahrzeuggeschwindigkeit nicht über 60 km/h.пътища, снабдени с неподвижно пътно осветление в застроени зони, като скоростта на превозното средство не надвишава 60 km/h;
NVIS-kompatible Beleuchtung des Instrumentenpanels, falls eingebaut, die alle wesentlichen Fluginstrumente beleuchten kann;съвместимо с NVIS приглушено осветление на панела за приборите, ако има такова, което може да осветява всички основни пилотажно-навигационни прибори;

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Beleuchtungskörper des Kapitels 85;осветителните тела от глава 85;
Energieverbrauch für Innenbeleuchtungпотребление на енергия за вътрешно осветление
Signal- und Beleuchtungseinrichtungсигнално устройство
Adaptives Frontbeleuchtungssystem (AFS)Адаптиращи се система за предни светлини (AFS):
Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen am Fahrzeug:Устройства за осветяване и светлинна сигнализация на превозното средство:
Beleuchtungseinrichtung für das hintere Kennzeichenschild:Устройство за осветяване на задния регистрационен номер:
Beleuchtungseinrichtung für das hintere Kennzeichen (Regelung Nr. 4)Светлина за осветяване на задния регистрационен номер (Правило № 4)
Beleuchtungs- und Sichtsignalgeräte von der für Fahrräder verwendeten ArtАпарати за осветление или за визуална сигнализация, от видовете, използвани за велосипеди
Beleuchtungseinrichtungen zur Innenbeleuchtung des Fahrzeugs werden nicht berücksichtigt.Не трябва да се вземат под внимание светлинни устройства, служещи за осветление вътре в превозното средство.
Beleuchtungseinrichtungen für das hintere Kennzeichenschild von Kraftfahrzeugen und ihren AnhängernОсветяване на задните регистрационни табели на моторни превозни средства и техните ремаркета
Beleuchtungskörper, Leuchtschilder, Reklameleuchten, Namensschilder und ähnliche Waren, mit fest angebrachter Lichtquelle, und Teile davon, der Position 9405;осветителните тела, рекламните лампи, светлинните надписи, светлинните указателни табели и подобни артикули с неподвижно фиксиран светлинен източник, както и техните части от № 9405;
E Beleuchtungsstärke am Rückstrahler (lx)E осветеност на светлоотражателя (lux);
Gedruckte Schaltung für Hintergrundbeleuchtung:Печатна платка за подсвет:
Lichtquellen für allgemeine Kabinenbeleuchtung,средства за общо осветление на салоните и всички достъпни места;
Andere elektrische Beleuchtungskörper, a. n. g.Други осветители, н.в.д.
Anbau der Beleuchtungs- und LichtsignaleinrichtungenМонтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация
Spezifische elektrische Leistung des Beleuchtungssystemsспецифична електрическа мощност на светлинната уредба
Sonstiger Energieverbrauch (Geräte, Außenbeleuchtung, Hilfssysteme usw.)потребление на енергия за други (уреди, външно осветление, спомагателни системи и т.н.)