"Bauausrüstung, besonders konstruiert für militärische Zwecke;" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Bauausrüstung, besonders konstruiert für militärische Zwecke;б. Строителна техника, специално проектирана за военна употреба;

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

U-Boot- und Torpedonetze, besonders konstruiert für militärische Zwecke;г. Мрежи против подводници и противоторпедни мрежи, специално проектирани за военна употреба;
Landfahrzeuge und Bestandteile hierfür, besonders konstruiert oder geändert für militärische Zwecke;а. Сухопътни транспортни средства и компоненти за тях, специално проектирани или модифицирани за военна употреба;
Nebel- und Gaswerfer, pyrotechnische Werfer oder Generatoren, besonders konstruiert oder geändert für militärische Zwecke;б. Димни, газови и пиротехнически пускови установки или генератори, специално проектирани или модифицирани за военна употреба;
Unterwasserortungsgeräte, besonders konstruiert für militärische Zwecke, Steuereinrichtungen hierfür und Bestandteile hierfür, besonders konstruiert für militärische Zwecke;в. Специално проектирани за военна употреба устройства за откриване на подводни цели, с управление и компоненти за тях, специално проектирани за военна употреба;
Halterungen (fittings), Beschichtungen und Behandlungen für die Unterdrückung von Signaturen, besonders konstruiert oder entwickelt für militärische Zwecke;в. Монтажни елементи, покрития и обработки, намаляващи демаскиращите ефекти, специално проектирани за военна употреба;