"BAI in Telekommunikationsausrüstungen [98]" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

BAI in Telekommunikationsausrüstungen [98]Бруто образуване на основен капитал в далекосъобщително оборудване [98]

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

BAI in Ausrüstungen der Informations- und Kommunikationstechnik [98]Бруто образуване на основен капитал в информационно и комуникационно оборудване [98]