"Auswirkungen auf Nichtziel-Bodenmikroorganismen" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Auswirkungen auf Nichtziel-BodenmikroorganismenВлияние върху неприцелни микроорганизми в почвата

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Auswirkungen auf HandelsströmeОтражение върху търговските потоци
Auswirkungen des Biozidprodukts auf Nichtzielorganismen;влияние на биоцида върху нецелевите организми;
Schädliche Auswirkungen auf behandelte KulturenНеблагоприятно въздействие върху третираните култури
Auswirkungen auf die Stickstoffumwandlung im BodenВъздействие върху преобразуването на азота в почвата
Auswirkungen auf die Wachstumsrate von GrünalgenЕфект върху темповете на растеж при зелени водорасли
Auswirkungen auf Materialien, Stoffe und ErzeugnisseВъздействие върху материалите, веществата и продуктите
Auswirkungen auf die Verkäufe auf dem EigenbedarfsmarktОтражение на продажбите на пазара за собствено потребление
Die Auswirkungen der Finanzkrise auf die RealwirtschaftФинансовата криза и отражението ѝ върху реалната икономика
Auswirkungen der Beihilfe auf die Kosten des Unternehmens.ефект на помощта върху разходите на предприятието.