"Ausweitung der Politik auf Privatbanken" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Ausweitung der Politik auf PrivatbankenРазширяване на обхвата на политиката към частните банки