"Ausrüsten von Geweben aus Seide (ohne Bleichen, Färben und Bedrucken)" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Ausrüsten von Geweben aus Seide (ohne Bleichen, Färben und Bedrucken)Облагородяване на тъкани от естествена коприна (без избелване, багрене и печатане)

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Ausrüsten von Geweben aus synthetischen Filamenten oder Spinnfasern (ohne Bleichen, Färben und Bedrucken)Облагородяване на тъкани от синтетични нишки или от синтетични влакна (без избелване, багрене и печатане)
Ausrüsten von Geweben aus Wolle oder anderen Tierhaaren (ohne Bleichen, Färben und Bedrucken)Облагородяване на тъкани от вълна, фини или груби животински косми или конски косми (без избелване, багрене и печатане)
Ausrüsten von Geweben aus Flachs, Jute, anderen textilen Bastfasern, pflanzlichen Textilfasern und Papiergarn (ohne Bleichen, Färben und Bedrucken)Облагородяване на тъкани от лен, юта, други текстилни ликови влакна, растителни текстилни влакна и хартиени прежди (без избелване, багрене и печатане)