"Art des Erzeugnisses" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Art des ErzeugnissesВид продукт

Beispieltexte mit "Art des Erzeugnisses"

Garantien in Bezug auf Art, Herkunft und Ursprung des Erzeugnisses,гаранциите във връзка с естеството, мястото, от което пристига, и произхода на продукта;

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Art des Abwassers.Тип канални води.
Art des Biozidprodukts,типът биоцид,
Art des Dokuments:Вид документ:
Art des Grundwasserleiters.Типът воден слой.
Art des Mitglieds*:Вид член*:
Art des Prozesses.Тип процес.
Art des RechtsВид правo
Art des Wassers.Тип вода.
die Arten des Anhangs A.)видовете, включени в приложение А.)
Beschreibung des AgrarerzeugnissesОписание на земеделския продукт
Beschreibung des ErzeugnissesОписание на продукта
Beschreibung des Erzeugnisses:Описание на продукта:
Besonderheit des ErzeugnissesСпецифична характеристика на продукта
Name des ErzeugnissesНаименование на продукта
Nr. des LuftverkehrsbetreiberzeugnissesНомер на свидетелството за авиационен оператор (САО)
Rubrik II „Beschreibung des ErzeugnissesРубрика II „Описание на продукта“
Informationen über den Nährwert des Erzeugnisses.информация относно хранителното съдържание на продукта.