"Anwesenheit von Tieren am Standort." auf Bulgarisch


Anwesenheit von Tieren am Standort.Наличие на животни в обекта.

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Anwesenheit von Aquakulturarten am Standort.Наличие на видове аквакултури в обекта.
Anwesenheit von Vieharten am Standort.Наличие на видове добитък в обекта.