"Anwendungsbeginn und erste Datenübermittlung" auf Bulgarisch


Deutsch
Bulgarisch
Anwendungsbeginn und erste DatenübermittlungНачална дата на прилагане и дата на първо предаване на данни