"Anwendung spezifischer Meldungen (ITU-R 1371)“." auf Bulgarisch


Anwendung spezifischer Meldungen (ITU-R 1371)“.Приложение със специфични съобщения (ITU-R 1371)“