"Anwendung des IRB-Ansatzes auf Kreditrisiken" auf Bulgarisch


Deutsch
Bulgarisch
Anwendung des IRB-Ansatzes auf KreditrisikenИзползване на вътрешнорейтинговия подход за кредитен риск