"Anwendung der Ausschlusskriterien und Dauer des Ausschlusses" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Anwendung der Ausschlusskriterien und Dauer des AusschlussesПрилагане на критериите за отстраняване и продължителност на отстраняването