"Anschrift des Zulassungsinhabers:" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Anschrift des Zulassungsinhabers:Адрес на притежателя на разрешението

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Anschrift des Auftraggebers;адреса на възложителя;
Anschrift des PositionsinhabersАдрес на лицето, което държи съответната позиция
Name und Anschrift des AbsendersИме и адрес на изпращача
Name und Anschrift des AntragstellersИме и адрес на заявителя
Name und Anschrift des Herstellers,име и адрес на производителя на контролните уреди,
Name und Anschrift des Herstellers:Наименование и адрес на производителя:
Name und Anschrift des Lieferanten,името и адреса на доставчика;
Name und Anschrift des Lieferanten.Наименование и адрес на доставчика.
Name und Anschrift des UrsprungsortsИме и адрес на мястото на произход