"Anlage 7 — Messung des Fahrwiderstands auf der Straße" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch

Anlage 7 Messung des Fahrwiderstands auf der StraßeДопълнение 7 — Измерване на съпротивлението при движение по пътя на превозното средство