"Anhang III erhält folgende Fassung:" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Anhang III erhält folgende Fassung:Приложение III се заменя със следното:

Beispieltexte mit "Anhang III erhält folgende Fassung:"

Die Überschrift des Anhangs III erhält folgende Fassung:Заглавието на приложение III се заменя със следното:
Die Tabelle in Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 1031/2010 erhält folgende Fassung:В приложение III към Регламент (ЕС) № 1031/2010 таблицата се заменя със следното:
In Anhang III erhält der Eintrag zu "Gewässerschutz und Wasserbewirtschaftung" folgende Fassung:В приложение III: Вписването за „Опазване и управление на водите“ се заменя със следното:
In Anhang VIII erhält die Spalte für das Jahr 2014 folgende Fassung:В приложение VIII колоната за 2014 г. се заменя със следното:
In Anhang VIII der Verordnung (EG) Nr. 1121/2009 erhält die Zypern betreffende Zeile folgende Fassung:В приложение VIII към Регламент (ЕО) № 1121/2009 редът относно Кипър се заменя със следното:
In der Liste in Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1251/2008 erhält der Eintrag für Kanada folgende Fassung:В таблицата в приложение III към Регламент (ЕО) № 1251/2008 вписването за Канада се заменя със следното:

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Anhang III Abschnitt 3 erhält folgende Überschrift:В приложение III заглавието на раздел 3 се заменя със следното:
Anhang IJ erhält folgende Fassung:Приложение IЙ се заменя със следното:
Anhang XVIIa erhält folgende Fassung:Приложение XVIIa се заменя със следното:
Anhang I Abschnitt 7.3 erhält folgende Fassung:Точка 7.3 от приложение I се заменя със следния текст:
Anhang I Punkt 13.2 erhält folgende Fassung:В приложение I точка 13.2 се заменя със следното:
der Hinweis zu Anhang IX(m) erhält folgende Fassung:обяснителната бележка относно приложение IX (м) се заменя със следното:
In Anhang I Teil 1 erhält der Eintrag für Kanada folgende Fassung:в част 1 от приложение I текстът за Канада се заменя със следното:
In Anhang II Teil 1 erhält der Eintrag für Botsuana folgende Fassung:в част 1 от приложение II текстът за Ботсуана се заменя със следното:
bb) Der Eintrag für Tiefseegarnele im Gebiet IIIa erhält folgende Fassung:бб) Данните за северна скарида в IIIа се заменят със следното:
oo) Der Eintrag für Sprotte und die dazugehörigen Beifänge im Gebiet IIIa erhält folgende Fassung:оо) Данните за цаца и свързания с нея прилов в IIIa се заменят със следното:
In Gruppe III: Lebensmittelfarbstoffe mit kombinierter Höchstmengenbeschränkung, erhält der Eintrag für den Lebensmittelzusatzstoff E 151 folgende Fassung:в група III: Оцветители в храни с комбинирани максимални количества, вписването за добавката Е 151 се заменя със следното: