"Anhang I Punkt 13.2 erhält folgende Fassung:" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Anhang I Punkt 13.2 erhält folgende Fassung:В приложение I точка 13.2 се заменя със следното: