"Angeblich fehlerhafte Anwendung des CAPM-Modells." auf Bulgarisch


Angeblich fehlerhafte Anwendung des CAPM-Modells.Твърдението за погрешно използване на модела CAPM.