"Angaben zum Basisrechtsakt des jeweiligen Programms," auf Bulgarisch


Deutsch
Bulgarisch
Angaben zum Basisrechtsakt des jeweiligen Programms,посочване на основния акт на съответната програма;