"Angaben zu Dienste-unterbrechungen oder Funktionsstörungen" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Angaben zu Dienste-unterbrechungen oder FunktionsstörungenСведения за прекъсване на предоставяните услуги или за нарушения в процеса на предоставянето им

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Angaben zu etwaigen Diensteunterbrechungen oder Funktionsstörungen, mit ausführlichen Angaben zu Zeitabfolge, Auswirkungen und Abhilfemaßnahmen.Сведения за всяко прекъсване на предоставяните услуги или за нарушения в процеса на предоставянето им, в т.ч. подробен доклад за времето на възникване и ефекта на прекъсването/нарушението и действията за преодоляването му.