"Angabe zum eindeutigen Verweis auf ein Dokument." auf Bulgarisch


Angabe zum eindeutigen Verweis auf ein Dokument.Цитиране за целите на еднозначно позоваване на даден документ.

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Angabe zum eindeutigen Verweis auf einen Rechtsakt oder einen bestimmten Teil eines Rechtsakts.Цитиране за целите на еднозначно позоваване на нормативен акт или определена част от нормативен акт.