"Angabe des Dimensionierungswertes, als Maß." auf Bulgarisch


Angabe des Dimensionierungswertes, als Maß.Обозначаване на определящите размери, чиято стойност е мярка (measure).