"Angabe der interoperablen CCP, die eine Phase des Geschäfts cleart" auf Bulgarisch


Deutsch
Bulgarisch
Angabe der interoperablen CCP, die eine Phase des Geschäfts cleartИдентификация на ЦК, с който има споразумение за оперативна съвместимост и който извършва клиринг на част от трансакцията