"Angabe der interoperablen CCP, die eine Phase des Geschäfts cleart" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Angabe der interoperablen CCP, die eine Phase des Geschäfts cleartИдентификация на ЦК, с който има споразумение за оперативна съвместимост и който извършва клиринг на част от трансакцията