"Angabe, ob der Auftrag an ein Konsortium vergeben wurde." auf Bulgarisch


Angabe, ob der Auftrag an ein Konsortium vergeben wurde.информация дали поръчката е възложена на консорциум.


Beispieltexte mit "Angabe, ob der Auftrag an ein Konsortium vergeben wurde."

Angabe, ob der Auftrag an eine Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern (gemeinsames Unternehmen, Konsortium oder andere) vergeben wurde.информация дали обществената поръчка е възложена на група икономически оператори (съвместно предприятие, консорциум или други).