"Anforderungen für die Prüfung Typ I: Auspuffemissionen nach Kaltstart" auf Bulgarisch


Deutsch
Bulgarisch
Anforderungen für die Prüfung Typ I: Auspuffemissionen nach KaltstartИзисквания относно изпитване от тип I: емисии от изходната тръба на последния шумозаглушител след пускане на студен двигател