"Anforderungen für die Prüfung Typ I: Auspuffemissionen nach Kaltstart" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Anforderungen für die Prüfung Typ I: Auspuffemissionen nach KaltstartИзисквания относно изпитване от тип I: емисии от изходната тръба на последния шумозаглушител след пускане на студен двигател