"Anforderungen an die Umstellung auf 8,33 kHz" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Anforderungen an die Umstellung auf 8,33 kHzИзисквания по отношение на конвертиранията към канално отстояние от 8,33 kHz