"Anfertigung" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Anfertigungизготвяне

Beispieltexte mit "Anfertigung"

Für die Anfertigung und das Anbringen der Typgenehmigungsnummer hat der Antragsteller zu sorgen.Задължение на заявителя е да представя и полага номера на типовото одобрение.