"Andernfalls übermittelt sie die erbetenen Informationen." auf Bulgarisch


Andernfalls übermittelt sie die erbetenen Informationen.От друга страна, когато националният съд е предоставил такава гаранция, Надзорният орган предава поисканата информация.