"Andere Zulieferteile aus Kunststoff" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Andere Zulieferteile aus KunststoffУслуги по производство на други изделия от пластмаси

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Andere Waren aus Kunststoffen und aus anderen StoffenДруги изделия от пластмаси или други материали
Andere Schuhe mit Laufsohlen und Oberteil aus Kautschuk oder KunststoffДруги обувки с външни ходила и горна част от каучук или пластмаси
Andere Tafeln, Folien u. Ä. aus Kunststoffen (ungeschäumt, ohne Polymerisationserzeugnisse)Други непорести плочи и т.н., от пластмаси, различни от полимеризационните продукти
Andere Tafeln, Platten, Folien, Filme, Bänder und Streifen, aus KunststoffenДруги пластмасови плочи, листове, фолио, ленти и пластини
Andere Tafeln, Platten, Folien, Filme, Bänder und Streifen, aus ZellkunststoffДруги плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от порести пластмаси
Andere Tafeln, Platten, Folien, Filme, Bänder und Streifen, aus anderen KunststoffenДруги плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от непорести пластмаси
Beschläge, Statuetten und andere Ziergegenstände, Abwassersiebe und andere Waren, aus KunststoffenГарнитури за мебели, каросерии или други подобни; статуетки и други предмети за украса, от пластмаси
Stöpsel, Deckel und andere Verschlüsse, aus Kunststoffen (ohne solche für Flaschen)Тапи, капаци, капсули и други приспособления за затваряне, от пластмаси (без тези за бутилки)
Andere Waren aus Kunststoffen und Waren aus anderen Stoffen der Positionen 3901 bis 3914Други изделия от пластмаси и изделия от другите материали от № 3901 до 3914