"Andere Spiegel aus Glas, auch gerahmt" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Andere Spiegel aus Glas, auch gerahmtДруги огледала от стъкло, дори в рамки

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Spiegel aus Glas, auch gerahmt, einschließlich RückspiegelОгледала от стъкло, дори в рамки, включително огледалата за обратно виждане