"Andere Schieber aus Stahl" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Andere Schieber aus StahlДруги шибъри, от стомана

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Anderer Walzdraht, aus unlegiertem StahlДруг валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от нелегирана стомана
Andere Konstruktionen hauptsächlich aus Stahlblech: andereДруги конструкции, изработени главно от ламарина: други
Andere Rohre mit kreisförmigem Querschnitt, aus StahlДруги тръби с кръгло напречно сечение, от стомана
Andere Waren mit Gewinde, aus Eisen oder StahlЕлементи с резба, некласифицирани другаде, от желязо или стомана
Andere Blöcke, Rohformen und Halbzeug, lang, aus rostfreiem StahlДруги блокове, първични форми и линейни полуготови продукти, от неръждаема стомана
Blöcke, andere Roherzeugnisse und Halbzeug aus nicht rostendem StahlБлокове, други първични форми и полупродукти от неръждаема стомана
Rohblöcke, andere Rohformen und langes Halbzeug, aus unlegiertem StahlБлокове, други първични форми и линейни полуготови продукти, от нелегирана стомана
andere, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem StahlДруги, с кръгло напречно сечение, от желязо или от нелегирани стомани
Rohblöcke, andere Rohformen und langes Halbzeug, aus nicht rostendem StahlБлокове, други първични форми и линейни полуготови продукти, от неръждаема стомана