"Andere Entladungslampen (ohne Ultraviolettlampen)" auf Bulgarisch


Andere Entladungslampen (ohne Ultraviolettlampen)Други газоразрядни лампи и тръби (без тези с ултравиолетови лъчи)

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Andere Vorschaltgeräte für Entladungslampen (ohne Vorschaltdrosselspulen)Баластни съпротивления за газоразрядни лампи или тръби (без индуктивни бобини)
Glühkathoden-Leuchtstoffentladungslampen mit zwei Lampensockeln (ohne Ultraviolettlampen)Газоразрядни лампи и тръби (без тези с ултравиолетови лъчи), луминесцентни, с топъл катод, с два цокъла