"An dem Prozess beteiligte Person oder Organisation." auf Bulgarisch


An dem Prozess beteiligte Person oder Organisation.Физическо лице или организация, което(която) е свързано(а) с процеса.