"An Schiffe und Luftfahrzeuge gelieferte Waren" auf Bulgarisch


Deutsch
Bulgarisch
An Schiffe und Luftfahrzeuge gelieferte WarenСтоки, доставени до плавателни съдове и въздухоплавателни превозни средства