"Amortisierung von Ergänzungskapitalinstrumenten" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Amortisierung von ErgänzungskapitalinstrumentenАмортизация на инструментите на капитала от втори ред