"Amortisierung von Ergänzungskapitalinstrumenten" auf Bulgarisch


Deutsch
Bulgarisch
Amortisierung von ErgänzungskapitalinstrumentenАмортизация на инструментите на капитала от втори ред