"Alter der jüngsten Finanzinformationen" auf Bulgarisch


Deutsch

Bulgarisch Übersetzung

Alter der jüngsten FinanzinformationenДата, към която е взета последната финансова информация