"Als Positionen mit besonders hohen Risiken gelten" auf Bulgarisch


Deutsch
Bulgarisch
Als Positionen mit besonders hohen Risiken geltenВисоко рисковите експозиции включват която и да е от следните експозиции: