"Als Absorptionsmittel dient Calciumcarbonat." auf Bulgarisch


Als Absorptionsmittel dient Calciumcarbonat.Като абсорбент най-често се използва калциев карбонат.