"Allgemeine Bestimmungen zu den ESI-Fonds" auf Bulgarisch


Deutsch
Bulgarisch
Allgemeine Bestimmungen zu den ESI-FondsОбщи разпоредби относно европейските структурни и инвестиционни фондове

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Allgemeine Bestimmungen zu den FondsОбщи разпоредби относно фондовете