"Alle Leuchteneinheiten eines AFS müssen vorn angebracht sein." auf Bulgarisch


Alle Leuchteneinheiten eines AFS müssen vorn angebracht sein.всички осветителни модули на адаптиращата се система за предни светлини (AFS) трябва да бъдат монтирани отпред на превозното средство.