"Alle Arten von KMU sind innovationsfähig." auf Bulgarisch


Alle Arten von KMU sind innovationsfähig.МСП от всички видове могат да осъществяват иновации.