"Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen" auf Bulgarisch


Deutsch
Bulgarisch
Agrarumwelt- und KlimamaßnahmenАгроекологични дейности и операции във връзка с климата

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Agrarumwelt- und KlimamaßnahmeАгроекология и климат
und Klimamaßnahmen der Union:Целесъобразност на участието в политическия процес на Съюза в областта на околната среда и действията по климата: