"Ablagerung" auf Bulgarisch


Deutsch
Bulgarisch
Ablagerungскладиране

Weitere Deutsch-Bulgarisch Übersetzungen

Eis und andere Ablagerungen — Verfahren am BodenЛед и други замърсители — наземни процедури
Eis und andere Ablagerungen — Verfahren für den FlugЛед и други замърсители — полетни процедури
Ablagerungen, nichtssagender GeruchБледа течност с цвят на слама, прозрачна и без седименти, със слаб мирис
Ablagerungen aus Kalkstein.Условия, свързани с почвата — геологичната основа се характеризира с алувиални отлагания, получени от разпадането на варовикови скали.
ablagerungsstätte.Депо за погребване на отпадъци, използвано за контролираното погребване на отпадъци върху или в земята.
Ablagerungen enthält.Брекча: цепнатина, съдържаща множество фрагменти от страничните рудни маси, с минерални отлагания между тях.
Ablagerung, Veränderung von Material).Геоложка единица, определена чрез произхода си, включващ преки човешки действия, свързани с натрупването или именението на материала.