"ATP-Abkommen" auf Bulgarisch


ATP-AbkommenСпоразумение за международен превоз на бързо развалящи се храни и за специално оборудване, което да бъде използвано при подобен транспорт