"ANHANG III – SECTOR UNDERSTANDING ON EXPORT CREDITS FOR CIVIL AIRCRAFT" auf Bulgarisch


ANHANG III SECTOR UNDERSTANDING ON EXPORT CREDITS FOR CIVIL AIRCRAFTПРИЛОЖЕНИЕ III: ОТРАСЛОВА ДОГОВОРЕНОСТ ЗА ЕКСПОРТНИТЕ КРЕДИТИ ЗА ГРАЖДАНСКИ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ