"ungdomsarbejdsløshed" auf Deutsch


Dänisch

Deutsch Übersetzung

ungdomsarbejdsløshedJugendarbeitslosigkeit

Beispieltexte mit "ungdomsarbejdsløshed"

inddrager berørte parter, der er relevante i forbindelse med bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheddie für die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit relevanten Interessenträger einbindet;
Programmet bør supplere andre EU-programmer og -initiativer, der har fokus på bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed.Das Programm sollte andere Unionsprogramme und -initiativen ergänzen, die sich auf die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit konzentrieren.
Programmet bør i overensstemmelse med Europa 2020 bidrage til at håndtere det presserende problem med ungdomsarbejdsløshed.Im Einklang mit Europa 2020 sollte das Programm dazu beitragen, das dringende Problem der Jugendarbeitslosigkeit anzugehen.
Specifik fleksibilitet til at tackle ungdomsarbejdsløshed og styrke forskningSpezielle Flexibilität zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit und zur Stärkung der Forschung

Weitere Dänisch-Deutsch Übersetzungen

beskæftigelse, navnlig bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed:Beschäftigung, insbesondere zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit: