"trækul" auf Deutsch


Dänisch
Deutsch
trækulHolzkohle

Beispieltexte mit "trækul"

Trækul omfatter følgende varer:Erzeugnisse, die mit dem Ausdruck „Holzkohle“ bezeichnet werden
Trækul (herunder kul af nøddeskaller eller af nødder), også agglomereret«.Holzkohle (einschließlich Kohle aus Schalen oder Nüssen), auch zusammengepresst“
Træ og varer deraf, trækulHolz, Holzkohle und Holzwaren

Weitere Dänisch-Deutsch Übersetzungen

at købe trækul, som befinder sig i, eller som har oprindelse i SomaliaHolzkohle zu erwerben, die sich in Somalia befindet oder bei der es sich um ein Ursprungserzeugnis Somalias handelt,
Ved »trækul« forstås i denne artikel de varer, der er opført i bilag II.Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der Ausdruck ‚Holzkohle‘ die in Anhang II aufgeführten Erzeugnisse.
Køretøjer udstyret med benzindrevet motor skal være udstyret med system til begrænsning af fordampningsemissioner (f.eks. trækulsbeholder).Kraftfahrzeuge mit einem Benzinmotor müssen mit einer Anlage zur Begrenzung der Verdunstungsemissionen (z.B. Aktivkohlebehälter) ausgerüstet sein.